Byggetrinn 2 på Kungsviksåsen med 26 hytter er alle solgt.

 

 

 

 

Sol, sjø og topp kvalitet