Tomtekart med husmodeller Sågstrand.

     1            2            3

   Solgt          Solgt          Solgt

4

Solgt

11

 

10

 

 

9

 8

Solgt

 

 

     7

   Solgt

   6

   Solgt

5

Solgt

     12

     Solgt

Park område

Hyttemodell Kungsvik 14 a1. 75 kvm.

på tomtene 1, 4, 5 og 6. Les mer

Hyttemodell Kungsvik 14 a2. 75 kvm.

på tomtene 2 og 3. Les mer

Hyttemodell Kungsvik 15. 115,1 kvm.

på tomtene 7 til 12 Les mer

Alle er solgte

Alle er solgte