kungsvik


Båtdeling

Når du kjøper et sommerhus i Kungsvik park, kjøper du også bruksrett til tre båter som du kan leie i sommersesongen. Disse er kjøpt inn som en del av «Kungsvik-pakken», og du trenger ikke å bekymre deg for vedlikehold eller andre båtutgifter.

___________