kungsvik


Boccia

Det er en egen bocciabane inne på selve området, der du kan
utfordre venner og naboer til vennskapelig kappestrid.

___________